Rafting Point, Pahalgam Kashmir, J&K-IN. Tel : +91-60067503-28/29